Promotion

โปรโมชั่นของเรา

Myobrace Training

จะได้รับการดูแลจาก Educator และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 1 ปี

ราคาเดิม 55,000 บาท / 1ปี

โปรโมชั่น 46,000 บาท / 1ปี

การรักษาใช้เวลา 1-2 ปี ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเด็ก ถ้าเด็กสามารถทำ Activity ตามคำแนะนำของ Educator ที่กำหนดไว้ จะใช้เวลาในการรักษาไม่นาน และมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้อง การฝึกฝนควรได้รับความร่วมมือจากตัวเด็กเองเพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพ

ชั้น 33 อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Instagram.png
LINE.png
Facebook .png


092-256-6800 / 02-612-9121

© 2018 MYOBRACE CENTER