Myobrace เหมาะสำหรับใคร

ใครสามารถใช้ Myobrace ได้บ้าง

มายโอเบรส (Myobrace) ใช้ได้กับทุกช่วงอายุ ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และจะมีประสิทธิภาพด้านการสบกันของฟันและการพัฒนาของขากรรไกรมากที่สุดในวัยเด็กที่ยังคงมีการเจริญเติบโตอยู่

Myobrace สำหรับเด็ก

3 ใน 4 ของเด็กส่วนใหญ่ จะพบกับปัญหาที่เหมือนกัน คือ มีฟันเกและการพัฒนาของขากรรไกรที่ไม่ถูกต้อง ปัญหาเหล่านี้ เห็นได้ชัดตั้งแต่อายุ 4 ขวบ และจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดในวัยเด็กที่ยังคงมีการเจริญเติบโตอยู่ งานวิจัยในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่า การหายใจทางปาก การกลืนที่ไม่ถูกต้อง การวางลิ้นผิดตำแหน่ง และการดูดนิ้วหัวแม่มือ เป็นสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้การพัฒนาของขากรรไกรไม่สมบูรณ์และมีปัญหาในเรื่องของการสบฟัน

การใส่ Myobrace อย่างต่อเนื่องร่วมกับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องมีความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับฟันอย่างมาก ส่วนใหญ่ทันตแพทย์จะแนะนำการรักษาโดยให้เด็กมีอายุ 12 ปีก่อนแล้วค่อยรักษาโดยวิธีการจัดฟัน แต่การจัดฟันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ เมื่อสิ้นสุดการรักษาถ้าเด็กยังไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปัญหาเหล่านั้นก็จะกลับมาเป็นซ้ำอีก

Myobrace สำหรับผู้ใหญ่

Myobrace สำหรับผู้ใหญ่อาจไม่ได้ช่วยเรื่องการปรับโครงหน้าและฟันมากเหมือนในเด็ก เนื่องจากหมดการเจริญเติบโตแล้ว แต่จุดประสงค์หลัก คือ การช่วยแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง เพื่อรักษาอาการต่าง ๆ ได้ เช่น ข้อต่อขากรรไกรอักเสบ การนอนกรน

ขั้นตอนเข้ารับการรักษา

1. รวมรวมข้อมูลในการตัดสินใจ

ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการ Myobrace สาเหตุของฟันเกและไม่สบกัน การศึกษานี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าการรักษานี้เหมาะสำหรับคุณหรือไม่

2. ติดต่อศูนย์Myobrace ใกล้บ้าน

ใติดต่อศูนย์บริการที่ใกล้บ้านเพื่อนัดขอคำปรึกษา หรือสามารถไปพบทันตแพทย์ พูดคุยเกี่ยวกับการรักษาด้วย Myobrace เพื่อให้คุณตัดสินใจในการรักษาที่เหมาะสม

3. ตรวจประเมินและบันทึกผลการตรวจ

การตรวจประเมินผู้ป่วยในแต่ละรายจะทำโดย พิมพ์ฟัน ถ่ายรูป และเอกซ์เรย์ฟัน เพื่อให้เข้าใจถึงเป้าหมายการรักษาและวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยรายนั้นๆ

4. นัดหมายเพื่อฝึกครั้งต่อไป

ในขั้นตอนนี้ทางผู้ให้การรักษา จะนำเสนอแผนการรักษาของผู้ป่วยและเข้าสู่ขั้นตอนการรักษา

Scroll to Top