เกี่ยวกับ MYOBRACE

“มายโอเบรส” (Myobrace) เป็นเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหาความผิดปกติของโครงหน้าและฟัน ทั้งยังช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการวางลิ้น การกลืน และการหายใจที่ไม่ถูกต้อง การหายใจผิดปกติ เช่น พฤติกรรมการหายใจทางปาก ให้กลับมาหายใจเป็นปกติ และมีการพัฒนาของขากรรไกรที่สมบูรณ์

มายโอเบรส (Myobrace) เป็นเครื่องมือที่ไม่ยุ่งยากเหมือนการจัดฟัน เนื่องจากในตอนกลางวันใส่เพียง 1-2 ชั่วโมง ขณะทำกิจกรรม เช่น อ่านหนังสือ และฟังเพลง และใส่ตลอดทั้งคืนในตอนนอน

โดยสามารถใส่ได้ทุกช่วงอายุ สำหรับเด็กที่มีโครงหน้าไม่เท่ากัน วิธีแก้อีกอย่างหนึ่งคือการใส่ Myobrace ร่วมกับการทำ Activity Training หรือสำหรับในเด็กที่ยังมีการเจริญเติบโตอยู่ จะช่วยปรับโครงหน้าและขากรรไกร การหายใจและสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน

  1. เด็กกลับมามีพฤติกรรมที่ถูกต้อง ได้แก่  ได้แก่ ช่วยแก้ไขการหายใจผิดปกติ ไม่ให้เด็กหายใจทางปาก ช่วยให้การวางลิ้นในตำแหน่งที่ถูกต้อง กลืนได้อย่างถูกต้อง
  2. ช่วยพัฒนาโครงสร้างของใบหน้าให้ดีขึ้น
  3. ช่วยพัฒนาการเจริญเติบโตของขากรรไกร
  4. ฟันเรียงตัวสวยงาม
  5. ในบางรายลดระยะเวลาในการจัดฟันให้เร็วขึ้น
  6. เด็กไม่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ เช่น ไม่มีอาการเพลียระหว่างวัน อาการคัดจมูกลดลง
Scroll to Top