MYOSA®

myOSA ทำงานอย่างไร

myOSA® จะช่วยเปิดทางเดินหายใจและควบคุมไม่ให้มีการหายใจทางปาก

อุปกรณ์นี้จะช่วยเปิดทางเดินหายใจส่วนบนและแก้ไขความผิดปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการหายใจผิดปกติขณะหลับ

myOSA®เป็นเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้ในทางทันตกรรมหรือทางการแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาการหายใจผิดปกติขณะหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นเครื่องมือที่สามารถวินิจฉัยร่วมกับรักษาได้ในเวลาเดียวกัน

สำหรับผู้ที่นอนกรน

การนอนกรน เกิดจากอากาศเข้าไปในทางเดินหายใจที่ตีบแคบ โดยเกิดจากความตึงตัวของกล้ามเนื้อบริเวณลำคอและขากรรไกรต่ำ เมื่อใส่ myOSA® จะช่วยให้ทางเดินหายใจเปิดออกและควบคุมไม่ให้มีการหายใจทางปาก โดยตัวอุปกรณ์สามารถยืดหยุ่นได้ และมีแรงที่กระทำต่อข้อต่อขากรรไกรน้อย เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาบริเวณข้อต่อขากรรไกร

สิ่งที่ต้องระวังในการหายใจ คือ การหายใจทางปาก ซึ่ง myOSA® ถูกออกแบบให้ลดการหายใจทางปากและช่วยให้ผู้ป่วยใช้กล้ามเนื้อกะบังลมในการหายใจได้ดีขึ้น

Scroll to Top