ความสำเร็จของการรักษา

Case Study

ผู้ป่วยกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ได้พิสูจน์แล้วว่าเครื่องมือ Myobrace เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการช่วยพัฒนาขากรรไกร แต่ผลลัพธ์ในแต่ละเคสจะแตกต่างกันออกไป ผู้ปกครองและผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์ เกี่ยวกับผลการรักษาที่คาดหวัง

Case study

Case study #1 

เด็กชายวัย 10 ปี มีลักษณะฟันที่เกและไม่สบกัน หลังจากรับการรักษาด้วย Myobrace ได้ 18 เดือน ร่วมกับการแก้ไขลักษณะนิสัยในการหายใจ และการวางลิ้นที่ถูกต้อง ช่วยให้มีการพัฒนาของฟัน ขากรรไกร และใบหน้าเป็นไปอย่างสมบูรณ์

Case study

Case study #2

เด็กวัย 9 ปี มีปัญหาเกี่ยวกับฟันที่มีลักษณะที่ไม่สบกัน และฟันเก รักษาด้วย Myobrace 7 เดือน ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ฟันเรียงตัวเป็นระเบียบมากขึ้น

Case study

Case study #3

เด็กอายุ 5 ปี มีปัญหาฟันน้ำนมไม่สบกันแบบเปิด (Open bite) หลังจากใส่ Myobrace ได้ 1 ปี ฟันจึงสบกันมากขึ้น

Case study

Case study #4

เด็กอายุ 14 ปี มีปัญหาขากรรไกรบนแคบกว่าปกติ ทำให้ฟันเก หลังจากใส่ Myobrace ร่วมกับการจัดฟัน ประมาณ 2 ปี ขากรรไกรบนกว้างขึ้น ฟันเรียงตัวสวยขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

Case study

Case study #5

เด็กชายวัย 8 ปี มีปัญหาขากรรไกรล่างยื่น เนื่องจากหายใจทางปากและกลืนผิดวิธีตั้งแต่เด็กๆ จนทำให้ฟันไม่สบกัน มีปัญหาในการรับประทานอาหาร เนื่องจากกัดอาหารไม่ขาด หลังใส่ Myobrace เป็นเวลา 2 ปี ขากรรไกรล่างถอยมาด้านหลัง ทำให้ฟันสบกันและใบหน้าดูสวยงามมากขึ้น

Scroll to Top