MYOBRACE คืออะไร

ข้อมูลทั่วไป

ในปัจจุบัน พบว่าเด็กส่วนใหญ่มีปัญหาการเรียงตัวของฟันและเจริญเติบโตของขากกรรไกรที่ผิดปกติ ทำให้โครงหน้าไม่สวย ซึ่งสาเหตุหลัก ๆ มาจากการมีพฤติกรรมการวางลิ้น การกลืน และการหายใจที่ไม่ถูกต้อง ปัญหาที่ตามมา ได้แก่

  • มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจ เช่น ภูมิแพ้ คัดจมูก
  • มีพัฒนาการที่ไม่เป็นไปตามวัย
  • นอนกรน อ่อนเพลียระหว่างวัน
  • เหนื่อยง่าย
  • มีการเรียนรู้ และพัฒนาการที่ล่าช้า
  • บางรายอาจมีการหยุดหายใจขณะนอนหลับ

 

ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดย การใช้ “มายโอเบรส” (Myobrace)  และการทำ Activity Training เพื่อแก้ไขพฤติกรรมการวางลิ้น การกลืน และการหายใจที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ฟันเรียงตัวสวย ช่วยแก้ไขปัญหาขากรรไกรที่ผิดปกติ สำหรับผู้ที่อยากโครงหน้าสวยตั้งแต่เด็ก Myobrace ช่วยทำให้โครงหน้าสวย สมบูรณ์

Scroll to Top