ข้อดีของ MYOBRACE

จุดประสงค์ของการรักษา

จุดประสงค์หลักของการรักษา คือ การปรับปรุงพฤติกรรมการวางลิ้น การกลืนและการหายใจที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งการหายใจที่ถูกต้อง จะช่วยปรับปรุงปัญหาสุขภาพที่ตามมาได้

การหายใจทางปาก จะทำให้ฝุ่นละออง แบคทีเรียและเชื้อโรคเข้าสู่ช่องปากได้ เนื่องจากปากไม่มีตัวกรองฝุ่นละอองและเชื้อโรคเหมือนทางจมูก โดยจมูกจะมีตัวกรองฝุ่นละอองและเชื้อโรค ทำให้เวลาหายใจทางจมูก ผู้ป่วยจะได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ ทำให้ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด โรคภูมิแพ้

อาหารและโภชนาการเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อสุขภาพฟัน ซึ่งควรดูแลให้เด็กรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ตั้งแต่อายุน้อยๆ ในโปรแกรมการรักษาของ Myobrace ก็จะมีการให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และเหมาะสมในเด็กวัยต่างๆ

Scroll to Top