ประโยชน์ของ MYOSA®

  • ใส่ง่าย ไม่อึดอัด
  • มีลักษณะนิ่ม ยืดหยุ่นได้ ใส่สบาย
  • ช่วยให้ขากรรไกรล่างเปิด เพื่อให้อากาศเข้าไปได้มากขึ้น
  • ลดการหายใจทางปาก ให้ผู้ป่วยหันมาหายใจทางจมูกแทน
  • ช่วยให้ลิ้นอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม คือ ด้านบนเพดาน
  • ไม่ทำอันตรายต่อข้อต่อขากรรไกร
ประโยชน์ของ MYOSA®

myOSA® สำหรับเด็กอายุ 2-6 ปี

ตัวเครื่องมือจะมีขนาดเล็กซึ่งเหมาะสำหรับเด็กอายุ 2-6 ปี โดยเครื่องมือจะช่วยให้ขากรรไกรล่างเปิด เพื่อให้อากาศเข้าไปได้มากขึ้น การหายใจกลับมาเป็นปกติและช่วยให้ลิ้นอยู่ด้านบนเพดาน

myOSA® สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี

ประโยชน์ของ MYOSA®

myOSA® สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี

ตัวเครื่องมือจะมีขนาดปานกลางซึ่งเหมาะสำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี โดยเครื่องมือจะช่วยให้ขากรรไกรล่างเปิด เพื่อให้อากาศเข้าไปได้มากขึ้น การหายใจกลับมาเป็นปกติและช่วยให้ลิ้นอยู่ด้านบนเพดาน

Scroll to Top