ขั้นตอนการรักษา

ขั้นตอนที่ 1   พบแพทย์

พบแพทย์เพื่ออธิบายเกี่ยวกับกระบวนการรักษาด้วย Myobrace และ ตอบคำถามในเรื่องที่คุณสงสัยเกี่ยวกับการรักษาต่างๆ เมื่อหมดข้อสงสัยแล้วจะดำเนินการต่อไปคือ บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยอาจจะรวมไปถึงการถ่ายรูป พิมพ์ปาก เอกซ์เรย์ฟัน และบันทึกข้อมูลประวัติส่วนตัว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการรักษา

ขั้นตอนที่ 2   พูดคุยเกี่ยวกับแผนการรักษา

ในครั้งนี้จะอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุของโครงหน้าและฟันที่ผิดปกติ วิธีการใช้เครื่องมือ Myobrace กับแผนการรักษาที่เหมาะสม ระยะเวลาในการรักษา และค่าใช้จ่ายในการรักษาสำหรับผู้ป่วยรายนั้นๆ

ขั้นตอนที่ 3   ใส่เครื่องมือ

เมื่อตกลงแผนการรักษาได้แล้ว ผู้ป่วยจะได้เครื่องมือ มายโอเบรส (Myobrace) และจะได้รับการฝึกกับนักกายภาพบำบัดโดยกิจกรรมที่ฝึกแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ซึ่งแต่ล่ะกลุ่มจะไล่ระดับจากง่ายไปยาก ผู้ป่วยจะต้องผ่านให้ครบทุกกลุ่ม กิจกรรมในกลุ่มต่าง ๆ จะเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการวางลิ้น การกลืน การหายใจที่ถูกวิธี และฝึกความแข็งแรงให้กับทางเดินหายใจเป็นหลัก

ขั้นตอนที่ 4   นัดหมายเพื่อฝึกครั้งต่อไป

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด สิ่งสำคัญที่สุดคือผู้ป่วยต้องใส่เครื่องมือ มายโอเบรส (Myobrace) ทุกวัน และเข้ารับการประเมินให้แน่ใจว่าผู้ป่วยทำตามขั้นตอนการรักษาต่างๆที่ระบุไว้ในแผนการรักษา โดยจะนัดให้ผู้ป่วยมาพบเราเดือนละ 1 ครั้ง

Scroll to Top