MYOSA®

myOSA® สำหรับเด็ก

ปัจจุบันพบว่า เด็กส่วนใหญ่มีปัญหาการหายใจผิดปกติขณะหลับ ซึ่งส่งผลให้เด็กมีต่อมทอนซิลและต่อมอะดีนอยด์โต รวมทั้งยังส่งผลต่อพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็ก เช่น มีการเรียนรู้ล่าช้า มีการพัฒนาของใบหน้าและขากรรไกรไม่ถูกต้อง ถ้าไม่ได้ทำการรักษาอาจส่งผลให้เกิดปัญหารุนแรงได้เมื่อเด็กโตขึ้น

สิ่งที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของเด็ก คือ การที่เด็กหายใจทางจมูก ซึ่งจะช่วยให้โครงหน้าและขากรรไกรพัฒนาได้ถูกต้อง โดยเป้าหมายหลัก คือ ลดการหายใจทางปาก

myOSA® สำหรับเด็ก เป็นเครื่องมือที่ช่วยแก้ไขปัญหาการหายใจผิดปกติขณะหลับโดยทำให้เด็กมีการหายใจที่ถูกต้อง ลดการหายใจทางปาก สามารถเปิดทางเดินหายใจให้กว้างได้ถึง 5 มิลลิเมตร

  1. ขอบด้านบน : ทำจากวัสดุอย่างดี เก็บรักษาง่าย
  2. รูอากาศ : ช่วยให้เด็กลดการหายใจทางปาก
  3. จุดวางลิ้น : ช่วยให้เด็กแตะลิ้นไว้ด้านบนเพดาน
  4. จุดพักลิ้น : ช่วยให้เด็กวางลิ้นในตำแหน่งที่ถูกต้อง
  5. รูระบายอากาศ :  ไม่เป็นอันตรายต่อขากรรไกร
  6. ขอบด้านข้าง : จุดนี้จะช่วยจัดให้ขากรรไกรอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

myOSA® สำหรับเด็กอายุ 2-6 ปี

ตัวเครื่องมือจะมีขนาดเล็กซึ่งเหมาะสำหรับเด็กอายุ 2-6 ปี โดยเครื่องมือจะช่วยให้ขากรรไกรล่างเปิด เพื่อให้อากาศเข้าไปได้มากขึ้น การหายใจกลับมาเป็นปกติและช่วยให้ลิ้นอยู่ด้านบนเพดาน

myOSA® สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี

ตัวเครื่องมือจะมีขนาดปานกลางซึ่งเหมาะสำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี โดยเครื่องมือจะช่วยให้ขากรรไกรล่างเปิด เพื่อให้อากาศเข้าไปได้มากขึ้น การหายใจกลับมาเป็นปกติและช่วยให้ลิ้นอยู่ด้านบนเพดาน

Scroll to Top