top of page
Anchor 1
Myo.png

MYOBRACE คืออะไร​

ข้อมูลทั่วไป

ในปัจจุบัน พบว่าเด็กส่วนใหญ่มีปัญหาการเรียงตัวของฟันและเจริญเติบโตของขากกรรไกรที่ผิดปกติ ทำให้โครงหน้าไม่สวย ซึ่งสาเหตุหลัก ๆ มาจากการมีพฤติกรรมการวางลิ้น การกลืน และการหายใจที่ไม่ถูกต้อง ปัญหาที่ตามมา ได้แก่

  • มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจ เช่น ภูมิแพ้ คัดจมูก

  • มีพัฒนาการที่ไม่เป็นไปตามวัย

  • นอนกรน อ่อนเพลียระหว่างวัน

  • เหนื่อยง่าย

  • มีการเรียนรู้ และพัฒนาการที่ล่าช้า 

  • บางรายอาจมีการหยุดหายใจขณะนอนหลับ

ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดย การใช้ "มายโอเบรส" (Myobrace)  และการทำ Activity Training

เพื่อแก้ไขพฤติกรรมการวางลิ้น การกลืน และการหายใจที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ฟันเรียงตัวสวย ช่วยแก้ไขปัญหาขากรรไกรที่ผิดปกติ สำหรับผู้ที่อยากโครงหน้าสวยตั้งแต่เด็ก Myobrace ช่วยทำให้โครงหน้าสวย สมบูรณ์

bottom of page