Contact Us

Myobrace Center

ชั้น 33 อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10330

ปัจจุบันพบว่า เด็กส่วนใหญ่มีปัญหาการหายใจผิดปกติขณะหลับ ซึ่งส่งผลให้เด็กมีต่อมทอนซิลและต่อมอะดีนอยด์โต รวมทั้งยังส่งผลต่อพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็ก เช่น มีการเรียนรู้ล่าช้า มีการพัฒนาของใบหน้าและขากรรไกรไม่ถูกต้อง ถ้าไม่ได้ทำการรักษาอาจส่งผลให้เกิดปัญหารุนแรงได้เมื่อเด็กโตขึ้น

ชั้น 33 อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Instagram.png
LINE.png
Facebook .png


092-256-6800 / 02-612-9121

© 2018 MYOBRACE CENTER