ปากอูมคืออะไร ?

ปัญหาปากอูมคือ ความผิดปกติของโครงหน้ารูปแบบหนึ่ง ลักษณะที่เห็นชัดคือ คนไข้จะมีรูปปากที่ยื่นออกมา
ทำให้รูปหน้าไม่ได้สัดส่วนที่สวยงาม และเนื่องจากโครงสร้างปากและฟันมีผลโดยตรงต่อรูปปากและรูปหน้า
ดังนั้นผู้ที่มีปัญหาปากอูมส่วนใหญ่จึงมักประสบกับปัญหาฟันยื่นด้วยเช่นกัน

 

ผู้ที่มีปัญหาปากอูม มีลักษณะดังนี้

• เหงือกและฟันยื่น ปากอูมออกมาข้างหน้า
• หุบปากได้ไม่สนิท
• ริมฝีปากดูหนา
• เวลายิ้มหรือหัวเราะ จะเห็นเหงือกมาก
• ปากยื่นออกมาข้างหน้าแต่ใบหน้าไม่ยาว

 

สาเหตุของปัญหาปากอูม ฟันยื่น คืออะไร?

• การถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่น
•  ฟันที่ผิดปกติ เช่น ฟันซ้อนเกมาก ๆ โดยเฉพาะบริเวณตำแหน่งฟันหน้า ส่งผลให้รูปฟันยื่นออกมาผิดปกติ
โครงสร้างขากรรไกรผิดปกติ เช่น กระดูกขากรรไกรบนและล่างไม่อยู่ในแนวเดียวกัน การสบฟันจึงผิดปกติ ทำให้หน้าเกิดความไม่สมดุล
• กระดูกขากรรไกรยื่นยาวหรือสั้นกว่าปกติ
• พฤติกรรมในวัยเด็ก เช่น การดูดนิ้ว, การใช้ลิ้นดันฟัน

 

ปัญหาที่เกิดขึ้นได้จากปากอูม ฟันยื่น

1. ปัญหาด้านสุขภาพ: ส่งผลโดยตรงกับทั้งช่องปากและระบบอื่นๆ ภายในร่างกาย เช่น

• การบดเคี้ยวที่ไม่มีประสิทธิภาพจะส่งผลกระทบต่อระบบย่อยอาหารไปด้วย
• การสบฟันที่ผิดปกติมักทำให้เกิดแผลร้อนในหรืออาการอักเสบอื่น ๆ ภายในช่องปากร่วมด้วย
• ฟันซ้อนเกมักเป็นแหล่งสะสมของเศษอาหารและยากต่อการทำความสะอาด ส่งผลให้ฟันผุได้ง่าย จนอาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคเหงือกอักเสบได้

2. ปัญหาด้านการเข้าสังคม: คนไข้ที่มีปัญหาปากอูมมักรู้สึกเสียความมั่นใจ เพราะ

• รูปหน้ามีความไม่สมดุล ทำให้เกิดความอับอาย
• มีปัญหาการพูดคุยกับผู้อื่น เนื่องจากออกเสียงไม่ชัด

 

แก้ไขปัญหาปากอูม ฟันยื่น ได้ยังไง?​

เมื่อพูดถึงปัญหาปากอูม หลายคนอาจนึกถึงการผ่าตัดขากรรไกรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหานี้ แต่แท้จริงแล้วปัญหาปากอูมอาจเริ่มต้นการรักษาได้ด้วยวิธี Myobrace เพื่อลดความเสี่ยงจากการผ่าตัด เหมาะอย่างยิ่งในเด็กที่อายุ 4 ขวบขึ้นไป

Scroll to Top