ฟันล่างคร่อมฟันบนคืออะไร?

ฟันล่างคร่อมฟันบนคือ ลักษณะของฟันที่ไม่สบกัน เกิดขึ้นเมื่อฟันล่างเกยฟันบนออกมา ความรุนแรงจะมีตั้งแต่ฟันล่างยื่นเล็กน้อยโดยที่ฟันล่างและฟันบนเกือบสบกันพอดี ไปจนถึงการที่ฟันล่างยื่นออกมามากจนฟันแถวล่างกับแถวบนไม่สบกันเลยจึงเป็นสาเหตุให้ฟันล่างและฟันบนมีช่องว่างห่างกันมาก ส่งผลให้ใบหน้าโดยรวมไม่สมดุล ดูผิดปกติ โครงหน้าช่วงล่างยื่นออกมา ปัญหาเหล่านี้ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนก่อนมีผลเสียที่ร้ายแรงตามมา

ฟันล่างคร่อมฟันบน สังเกตอย่างไร ?

• คางยื่นออกมา
• ใบหน้าโดยรวมไม่ได้สัดส่วน
• ลักษณะฟันล่างเกยฟันบนออกมาเป็นบางซี่
• ลักษณะฟันล่างเกยฟันบนออกมาทั้งแถบฟัน

 

ฟันล่างคร่อมฟันบน แก้ไขโดยการจัดฟัน

การจัดฟันเพื่อแก้ไขปัญหาฟันล่างคร่อมฟันบน สามารถทำได้ในกรณีที่คนไข้มีความผิดปกติไม่มากนัก การจัดฟันจะช่วยดันซี่ฟันหรือแถบฟันล่างเข้าไปได้

ฟันล่างคร่อมฟันบน แก้ไขโดยผ่าขากรรไกร

การแก้ไขปัญหาฟันล่างคร่อมฟันบน ผ่าตัดขากรรไกร จะใช้กับกรณีที่มีความผิดปกติรุนแรง ซึ่งจะเป็นการผ่าตัดขากรรไกร เพื่อแก้ไขปัญหาโครงหน้าส่วนล่างให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้น

ฟันล่างคร่อมฟันบน แก้ไขโดย Myobrace

การแก้ไขปัญหาฟันล่างคร่อมฟันบนด้วยวิธี Myobrace จะได้ผลดีที่สุดในเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 4 ขวบขึ้นไป เนื่องจากกระดูกโครงหน้าและขากรรไกรยังเติบโตไม่เต็มที่ เมื่อมีการฝึกกล้ามเนื้อ (Myofunctional Therapy) ควบคู่กับการใส่เครื่องมือทันตกรรม Myobrace ก็จะทำให้ฟันเคลื่อนตัวไปในทิศทางที่ถูกต้องตามการเซ็ตของเครื่องมือทันตกรรม ซึ่งวิธีนี้ไม่สามารถซื้ออุปกรณ์ตามท้องตลาดมารักษาด้วยตัวเองได้ ต้องรักษากับแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมเท่านั้น

Scroll to Top