ประโยชน์ของ MYOSA®

ประโยชน์

 

  • ใส่ง่าย ไม่อึดอัด

  • มีลักษณะนิ่ม ยืดหยุ่นได้ ใส่สบาย

  • ช่วยให้ขากรรไกรล่างเปิด เพื่อให้อากาศเข้าไปได้มากขึ้น

  • ลดการหายใจทางปาก ให้ผู้ป่วยหันมาหายใจทางจมูกแทน

  • ช่วยให้ลิ้นอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม คือ ด้านบนเพดาน

  • ไม่ทำอันตรายต่อข้อต่อขากรรไกร

myOSA® สำหรับเด็กอายุ 2-6 ปี

ตัวเครื่องมือจะมีขนาดเล็กซึ่งเหมาะสำหรับเด็กอายุ 2-6 ปี โดยเครื่องมือจะช่วยให้ขากรรไกรล่างเปิด เพื่อให้อากาศเข้าไปได้มากขึ้น การหายใจกลับมาเป็นปกติและช่วยให้ลิ้นอยู่ด้านบนเพดาน

myOSA® สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี

myOSA® สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี

ตัวเครื่องมือจะมีขนาดปานกลางซึ่งเหมาะสำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี โดยเครื่องมือจะช่วยให้ขากรรไกรล่างเปิด เพื่อให้อากาศเข้าไปได้มากขึ้น การหายใจกลับมาเป็นปกติและช่วยให้ลิ้นอยู่ด้านบนเพดาน

ชั้น 33 อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Instagram.png
LINE.png
Facebook .png


092-256-6800 / 02-612-9121

© 2018 MYOBRACE CENTER